Midt-Telemark kommune

Assistert selvhjelp i koronatider

Assistert selvhjelp i koronatider

Klikk for stort bilde  

Hei alle sammen!

Nå har det sannelig gått tre uker siden samfunnet ble totalt snudd på hodet!

I tre uker har livene våre vært annerledes enn vanlig, og for mange av oss har det vært krevende dager, med stress, uro og bekymringer. Vi har de siste dagene hørt mange si at nå er dette nye rare hverdagslivet “nesten som normalt” blitt allerede. Ganske rart, syns vi, hvor raskt det er blitt sånn. Og mange trekker fram at det er fine sider med hverdagslivet slik det er nå også, noen får mer tid hjemme, mere tid med de nærmeste, noen sier de kommer seg mer ut i naturen, leser mer og driver med ting en ellers ikke får tid til. I familier kan det også være krevende, når alle er hjemme, men ikke har fri. Voksne og barn kan bli slitne og leie. Samtidig henger frykt for pandemien, og for mange bekymringer for økonomien, over hodene våre hele tiden. Det kjennes som det er “stille før stormen” og vi er litt i limbo. For noen gir situasjonen grobunn for så mye bekymring, angst, at det gå ut over livskvalitet og mestring i hverdagen. Frykt er en ubehagelig følelse, og når frykten blir angst kan vi komme inn i negative spiraler. Sosial isolasjon som vi lever i nå, grunnet smitteverntiltakene og restriksjonene fra myndighetene, kan også være vanskelig å takle for mange. 

Vi har lyst til å bidra med hjelp til mestring i denne situasjonen.  Denne uka legger vi derfor ut en lenke til et selvhjelpsprogram. Det kan være et nyttig mestringsverktøy. Vi har begge to har erfaring med internettbasert selvhjelpsprogram fra firmaet Assistert selvhjelp fra våre jobber som psykologer og terapeuter fra tidligere, og har erfart at mange kan ha nytte av dette. Enten alene og på egen hånd, eller i tillegg til og samtidig som samtaler. Firmaet Assistert selvhjelp ønsker å være med på den nasjonale dugnaden som foregår nå i forbindelse med koronaviruset, og denne modulen er derfor gratis.  Vi håper dette programmet kan være til hjelp for noen!

Lykke til og god påske!

 

Hilsen Anne Marie og Brita

 

Se mer om assistert selvhjelp

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og til barn i sårbare og utsatte situasjoner.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig

Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.

Vedtaket fra 25.mars ble ikke videreført og er dermed opphevet.

Presisering fra kommuneoverlegen:
"Viser til at lokalt vedtak om innreiserestriksjonar for Midt-Telemark kommune  ikkje vart vidareført frå 01.04.2020. Dette inneber at alle som har opphalde seg i fylka Oslo, Agder, Rogaland, VikenInnlandet, Vestland og Trøndelag til og med 01.04.2020, har karantene i 14 dagar frå datoen dei kom til Midt-Telemark kommune. Dei som kjem til kommunen frå nemnde fylke frå og med 02.04.20, har ikkje karantene, men må halde seg til nasjonale retningslinjer. Eg minner særleg om punktet med å unngå alle reiser som ikkje er strengt nødvendig.»

 

 

 

Barnehageeiere og skoleeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. 

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av barnehager og skoler gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er viktige å ta vare på. Den enkelte barnehage og skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. 

Dette vedtaket er opphevet fra og med 1. april 2020.

 

Vedtaket fra 17.mars ble opprettholdt med nytt vedtak fra 25.mars og 7 dager fremover.

Fra mandag 23. mars: Pga Koronaviruset og smittefaren går bussen i Bø tilbake som fast rute og stor buss med påstigning bak.

Midt-Telemark kommune har, på bakgrunn av Mattilsynet sin vurdering,  opphevet vedtaket om forbud mot salg av smågodt.