Midt-Telemark kommune

Skole og barnehage

Skole og barnehage

 

Skolestart for 1. - 4. trinn og andre trinn som ikke kan/bør være hjemme

Mandag 27. april er det klart for skolestart for elever på 1. – 4. trinn. Det tilbys også skoleplass til elever fra andre trinn som ikke kan/bør være hjemme. Arbeidet med oppstart følger den nasjonale veilederen, som går ut på  at det kun er friske barn som skal starte på skolen. De som er syke skal bli hjemme. Det skal være god hygiene, og redusert fysisk kontakt.

Oppvekstsektoren har god dialog med ledende renholder og kommuneoverlege når det gjelder utarbeidelse av rutiner for hygiene og renhold, i tråd med smittevernloven.

Les veilederen i sin helhet her

Skolene har rigget seg for å undervise både de elevene som er på skolen og de som må ha hjemmeskole. Foreldre som ønsker hjemmeundervisning er selv ansvarlige for opplæringen. De vil få tilsendt ukeplan fra skolene.

 


 

SFO har åpent fra og med mandag 27. april

Alle SFO`ene åpner for de som har plass mandag 27. april, med redusert daglig åpningstid.

Åpningstider: 08.30 - 16.00

 


 

Tilbud om barnepass for personell med samfunns- eller virksomhetskritiske oppgaver

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

 

Det er to muligheter for å få tilbud:

 

1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass.

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.

Les hele listen og se hvilken yrker dette omfatter på regjeringen.no.

 

2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
   

Ta kontakt med ditt/ dine barns barnehage/ skole for å melde behov.

 


 

Tilbud om barnepass utenfor barnehagers og skolers ordinære åpningstid

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og til barn i sårbare og utsatte situasjoner.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for:

 • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon.
 • Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.

Siden dette et tilbud som gis utenom ordinær barnehage og skole, stilles ikke de samme forventninger til pedagogisk innhold som ved ordinære tilbud. Det aller viktigste er at tilbudet som gis er forsvarlig og med varierte aktiviteter, og at barna føler seg trygge og blir ivaretatt.
 

Kriterier for å få tilbud i barnehage/skole

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus)
 3. Barn og unge med særskilt omsorgsbehov.

For punkt 1 og 2 gjelder følgende:

 • Barnet skal i hovedsak være under 12 år
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver
 • Dersom barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave
 • Foresatte må legge fram turnus når det etterspørres

For punkt 3 gjelder følgende:

 • Den enkelte barnehage og skole gjør konkrete og individuelle vurderinger som er basert på
  • tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak
  • sykdom, særskilte behov eller en vanskelig livs- og hjemmesituasjon
    

Tilbud om barnepass for barn og unge utenfor ordinær åpningstid

 • For barnehagebarn gis det tilbud i den barnehagen barnet har plass til vanlig
 • For skolebarn gis det tilbud på en skole i kommunen; fortrinnsvis Folkestad skule. Dette kan endre seg dersom behovet i perioder blir veldig stort. De elevene som deltar skal ha med en voksen fra «sin» skole som eleven kjenner/ er trygg på
 • Dersom familien har barn i både barnehage og skole, kan søsken få tilbud på samme sted (da fortrinnsvis i barnehagen)
 • Det er styrer og rektor i den enkelte barnehage og skole som avgjør hvem som får tilbud
 • Foresatte i samfunnskritiske funksjoner må framlegge dokumentasjon på arbeidstid for tidspunktet det spørres om plass/tilbud
 • Tilbudet er gratis

  

Informasjon om fakturering - SFO, barnehage og kulturskole

NB! Dersom Korona tiltakene medfører redusert inntekt for din familie, ta kontakt med kommunen for betalingsordning.
 

SFO og barnehage

 

Faktura for SFO/ barnehage med forfall 20. mars
Betales ved forfall. Denne gjelder tjenester gitt i mars.

 

Faktura for SFO/ barnehage med forfall 20. april
Betales ved forfall. Denne gjelder tjenester gitt i april. Dagene der det ikke er gitt tilbud i mars vil blir trekt i fra på denne fakturaen.

Faktura for SFO/ barnehage med forfall 20.mai
Betales ved forfall. Denne gjelder for tjenester gitt i mai. Dagene der det ikke er gitt tilbud i april vil blir trekt i fra på denne fakturaen.

Denne ordningen videreføres på fakturaene frem til tiltakene avsluttes.


Kulturskolen

 

Kulturskoleregning med forfall i juni for 1. halvår 2020
Kommunen kommer tilbake til hvordan vi vil håndterer dette.