Midt-Telemark kommune

3. vaksinedose

3. vaksinedose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene i tillegg til personer i risikogruppene.

Rekkefølgen for vaksinasjon bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år. Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2.

FHI anbefaler at vaksinen som tilbys som oppfriskningsdose skal være godkjent til dette formål av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det er foreløpig kun Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som har en slik godkjenning og som skal brukes til oppfriskningsvaksinasjon.

Denne vaksineringen starter i uke 45.

For personer i risikogrupper:

Hvem gjelder dette?

Gruppe 1 

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon

• Alvorlig og moderat primær immunsvikt

• Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene og kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår ved oppmøte til vaksinering

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Angående barn og vaksinedose 3

Det ikke er grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.  

 

Hvordan bestille time:

Ring koronatelefonen 35 05 93 59 for å bestill time.

Husk å ta med nødvendig dokumentasjon som angitt i kriteriene ovenfor.

 

For mer informasjon om vaksinedose 3:

3. vaksinedose

Kontakt

Koronatelefon -for test og vaksine
Telefon 35 05 93 59

Åpen fra kl. 09.00 - 10.30 og 13.00 - 15.00
Mandag til fredag

Du kan og sende melding for å bestille test:
90 83 02 17
Med navn og fødselsdato (ikke pers.nr).