Midt-Telemark kommune

Avvik i smittetall

Avvik i smittetall

Du har kanskje sett et høyere smittetall i nasjonale medier for Midt-Telemark enn det vi melder her?
Forklaringen er:

Det finnes et nasjonalt register som heter MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) som fører statistikk over koronasmitte. Mediene (f.eks VG, Dagbladet) bruker tall hentet fra dette registeret. MSIS-tallene er høyere enn våre tall av særlig en grunn:

  • MSIS inkluderer alle personer som er folkeregistrert i Midt-Telemark kommune selv om de oppholder seg fast andre steder. Det kan for eksempel være en person fra Midt-Telemark som studerer et annet sted og som ikke har meldt flytting under studietiden. I slike tilfeller bli personen som regel testet og fulgt opp av helsevesenet i den kommunen der den bor.