Midt-Telemark kommune

Koronavaksine - 4. dose til alle over 65 år

Koronavaksine - 4. dose til alle over 65 år

Folkehelseinstituttet opnar no for at personar som er 65 år og eldre kan få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det. Det vil ikkje bli innkalla til vaksinasjon slik som ved dei førre vaksinasjonane.

Du kan ta 4. dose om du:

1. Har fått 3 dosar koronavaksine OG

2. IKKJE har gjennomgått koronasjukdom etter å ha fått 3.dose.

Det må ha gått minst 4 månader sidan 3. dose med koronavaksine.

 

For å bestille vaksinasjon ring vaksinetlf.: 35 05 93 59 eller gjennom helseboka: Helseboka 

Kontakt

Vaksinetelefonen
Telefon 35 05 93 59

Åpen fra kl. 09.00 - 10.30
Mandag til fredag