Midt-Telemark kommune

Koronavaksine - 4.dose til alle over 80 år

Koronavaksine - 4.dose til alle over 80 år

Folkehelseinstituttet opnar no for at personar som er 80 år og eldre kan få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det. Det vil ikkje bli innkalla til vaksinasjon slik som ved dei førre vaksinasjonane.

Du kan ta 4. dose om du:

1. Har fått 3 dosar koronavaksine OG

2. IKKJE har gjennomgått koronasjukdom etter å ha fått 3.dose.

Det må ha gått minst 4 månader sidan 3.dose med koronavaksine.

 

For å bestille vaksinasjon ring vaksinetlf: 35 05 93 59 eller gjennom helseboka: Helseboka 

Kjære innbyggjarar og andre

Me ynskjer å kome med ei oppmoding i samanheng med smitteutbrota me har hatt, har og mogleg får i kommunen vår.

Prøvesvarene vi har mottatt i dag har alle vært negative. 
De av dere som har tatt test i dag vil mest sannsynlig få svar i løpet av morgen dagen.

Vi kommer til å holde dere oppdaterte gjennom helgen, når vi får inn ny informasjon.

Leveransen på testutstyr har kommet og vi har igjen god testkapasitet.
Oppfordringen er at  alle som har nyoppståtte symptomer på luftvegsinfeksjon bør be om å bli testa.

Ring korona telefonen på 35 05 93 59 eller send melding til tlf 908 30 217 for å bestille time.