Midt-Telemark kommune

Oppdatering 21. januar

Oppdatering 21. januar

 Det er meldt om 11 nye smittetilfeller siste døgn

6 husstandsmedlemmer

3 med kjent smittevei

2 med ukjent smittevei

Smittetilfeller meldt de siste dagene

Vi har fått meldt 5 nye positive smittetilfeller sist døgn.

Det er meldt 12 nye positive prøvesvar siste døgn

Det er meldt inn 8 nye positive prøvesvar siste døgnet.

Vi har fått meldt inn 8 nye smittetilfeller siste døgn

Vi har fått meldt inn 4 positive tester i løpet av lørdag og søndag.

Vi har fått meldt 7 nye smittetilfeller siste døgn.

Det ble meldt inn 12 nye smittetilfeller siste døgnet

Smittetall, gult nivå og digital undervisning

Antall smitta siste døgn: 14

Det ble meldt inn 19 smittetilfeller siste døgn

Antall smitta siste døgn: 9

Antall smitta siste døgn: 5

Antall smitta siste døgn: 10

Endring av lovverket vedrørende smittevernfaglig forsvarlig drift av skole og barnehage trer i kraft mandag 13.12. (§ 14b i Covid-19- forskriften)
Med bakgrunn i denne endringen og situasjonen på Bø skule driftes skolen på gult nivå i uke 50 og 51.

Vi har fått meldt 16 smitta siste døgn.

Vi har fått meldt 26 nye smittetilfeller det siste døgnet