Midt-Telemark kommune

Koronavaksine - 4.dose til alle over 80 år

Koronavaksine - 4.dose til alle over 80 år

Folkehelseinstituttet opnar no for at personar som er 80 år og eldre kan få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det. Det vil ikkje bli innkalla til vaksinasjon slik som ved dei førre vaksinasjonane.

Du kan ta 4. dose om du:

1. Har fått 3 dosar koronavaksine OG

2. IKKJE har gjennomgått koronasjukdom etter å ha fått 3.dose.

Det må ha gått minst 4 månader sidan 3.dose med koronavaksine.

 

For å bestille vaksinasjon ring vaksinetlf: 35 05 93 59 eller gjennom helseboka: Helseboka 

Vi har fått meldt 7 nye smittetilfeller siste døgn.

Det ble meldt inn 12 nye smittetilfeller siste døgnet

Smittetall, gult nivå og digital undervisning

Antall smitta siste døgn: 14

Det ble meldt inn 19 smittetilfeller siste døgn

Antall smitta siste døgn: 9

Antall smitta siste døgn: 5

Antall smitta siste døgn: 10

Endring av lovverket vedrørende smittevernfaglig forsvarlig drift av skole og barnehage trer i kraft mandag 13.12. (§ 14b i Covid-19- forskriften)
Med bakgrunn i denne endringen og situasjonen på Bø skule driftes skolen på gult nivå i uke 50 og 51.

Vi har fått meldt 16 smitta siste døgn.

Vi har fått meldt 26 nye smittetilfeller det siste døgnet

Vi fikk meldt 20 nye smittetilfeller siste døgn.

Meteren er tilbake og folk blir bedt om å redusere antall nærkontakter. Det er blant tiltakene regjeringen presenterte tirsdag kveld.

Vi har i løpe av dagen fått meldt 35 positivt covid-19 tester

Vi har dag fått meldt 9 nye positive covid-19 tester.

Vi har i dag fått meldt 12 nye positive Covid-19 tilfeller.