Midt-Telemark kommune

Koronavaksine - 4.dose til alle over 80 år

Koronavaksine - 4.dose til alle over 80 år

Folkehelseinstituttet opnar no for at personar som er 80 år og eldre kan få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det. Det vil ikkje bli innkalla til vaksinasjon slik som ved dei førre vaksinasjonane.

Du kan ta 4. dose om du:

1. Har fått 3 dosar koronavaksine OG

2. IKKJE har gjennomgått koronasjukdom etter å ha fått 3.dose.

Det må ha gått minst 4 månader sidan 3.dose med koronavaksine.

 

For å bestille vaksinasjon ring vaksinetlf: 35 05 93 59 eller gjennom helseboka: Helseboka 

Fra 1. desember innføres to nye regler og flere nye anbefalinger for å få kontroll på smittesituasjonen i landet.

Midt-Telemark kommune har i kveld fått melding om 19 nye positive covid-19 prøver. Dette kommer i tillegg til de 8 meldt i går. 

 Vi har i dag fått meldt 8 nye positive Covid- 19. Smittevei er kjent for 5 av tilfellene, men ukjent for 3.

Husk at vi daglig oppdaterer smittestatestikken her:
Smitte i MTK

Pandemien er ikke over. Det er hurtig økende smitte og lokale utbrudd i alle fylker. Det er økende antall innleggelser og flere døde. 

Oppdatert informasjon om smittesporing