Midt-Telemark kommune

Analyse av testene blir klart mandag

Analyse av testene blir klart mandag

Ikke avklart
Onsdag denne uka ble 50 elever og lærere tilknyttet Bø vidaregåande skule satt i karantene grunnet en positiv covid-19 test. De aller fleste av disse 50 ble testet på fredag og svarene var forventet å komme i løpe av dagen i dag. Laboratoriet har akkurat gitt oss tilbakemelding på at alle prøvene de har analysert i dag er negative, men det står enda igjen uanalyserte prøver som de av kapasitetshensyn ikke får analysert før førstkommende mandag.  Vi vet ikke hvem sine prøver som gjennstår og får av den grunn ikke full oversikt før mandag ettermiddag.

Sjekke selv
Alle som har tatt testen kan selv sjekke resultatet og slik sett vite om deres prøve er analysert.
Sjekk via denne lenka: https://www.helsenorge.no/provesvar/

Andre kommuner
Enkelte elever ved Bø vgs reiste hjem til sin bostedskommune for å sitte karantene tiden sin der og disse blir testet der de er. Midt-Telemark kommune vil få beskjed dersom det kommer en positiv test på noen av disse.