Midt-Telemark kommune

Bø skule er satt på gult nivå i uke 50 og 51

Bø skule er satt på gult nivå i uke 50 og 51

Endring av lovverket vedrørende smittevernfaglig forsvarlig drift av skole og barnehage trer i kraft mandag 13.12. (§ 14b i Covid-19- forskriften)
Med bakgrunn i denne endringen og situasjonen på Bø skule driftes skolen på gult nivå i uke 50 og 51.

 Hva betyr det?

Denne meldingen har i dag gått ut til foresatte med barn på Bø skule:

Tiltak på Bø skule og SFO på gult nivå for perioden 13.12.21 t.o.m 22.12.21

Jf. Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7, jf. udir. 07.12.2021

Gult nivå 1.-7. trinn; tiltak

1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Kontaktreduserende tiltak:

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
• Hele klasser regnes som en kohort
• To kohorter kan samarbeide utendørs
• Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
• Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
• Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
• Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO
• Unngå trengsel og store samlinger
• Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

For Bø skule innebærer dette av ekstra tiltak:

Skolen:

•1.-6. trinn; vanlig skole alle dagene t.o.m 22.12.21
•7. trinn; digital hjemmeundervisning mandag, tirsdag og onsdag i uke 50. Kontaktlærerne og faglærere informerer og følger opp elevene via Teams
• Alle trinn følger retningslinjene gitt av udir (se over)
• Skolegården blir delt inn i områder for de ulike trinnene
• Egne oppmøteplasser ute for kohortene om morgen

SFO:

• Ingen SFO på morgen i uke 50 og 51. Det blir gitt morgen-SFO tilbud til barn med foresatte i samfunnskritisk funksjon (arbeid innen helse eller oppveks). Foresatte må kontakte SFO-leder Liv Bente Øygarden på tlf 950 59 262 og avtale dette før mandag 13.12.21.
• SFO etter skoletid, blir gjennomført på vanlig måte. Med kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO
• SFO følger retningslinjene gitt av udir.no