Midt-Telemark kommune

Kommunal kompensasjonsording for lokale bedrifter

Kommunal kompensasjonsording for lokale bedrifter

Midt-Telemark kommune har fått tildelt ny bevilgning (5. og 6. runde) på 2 055 000,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen.
Nome kommune har fått tildelt kr.593 000,- (6. runde).


Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er direkte rammet av strenge smitteverntiltak som ble iverksatt i desember 2021.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters omsetningsnedgang og økte kostnader som følge av Covid-19 situasjonen.

Tildelingskriterier:

  • Virksomhet innen overnattings- og/eller serveringsbransjen (næringskode 55 og 56)
  • Virksomhet i Midt-Telemark eller Nome kommune
  • Ha omsetningsnedgang/økte kostnader i november – desember 2021 (sammenlignet med 2019) som følge av smitteverntiltak vedtatt i desember 2021
  • Støtten beregnes i utgangspunktet som 70% av omsetningsnedgang/økte kostnader
  • Ved stor pågang av søknader og totalt søknadsbeløp som overskrider tildelte midler, kan prosentvis støtte bli nedjustert med lik prosentandel for alle.

 Les mer om søknadsprosedyren her:

Søke kompensasjon