Midt-Telemark kommune

Oppdatering 10. desember

Oppdatering 10. desember

Vi har fått meldt 16 smitta siste døgn.

 Smitten fordeler seg slik:

Husstandsmedlemmer: 7
Skoleelever: 4 (dette er totalt på Gvarv barne- og ungdomsskole, Bø barneskule og Bø ungdomsskule)
Andre med kjent smittevei: 3
Andre med ukjent smittevei: 2

Alle prøver knyttet til skolene har kjent smittevei. Testregime er planlagt for aktuelle klasser på Bø og Gvarv ungdomsskole - IKKE for hele trinn. Rektorene sender ut melding til de aktuelle trinna.  Det er ikke nødvendig med utvidet testing (annet enn det som allerede er avtalt) på Bø barneskule. Dette fordi smitten ikke har skjedd via skolen.

Smittetallene vi nå ser på skolene er positive i den forstand at det går rette vei, nedover. En ganske markant nedgang når det gjelder skoleelever. Det er flott at foresatte har fulgt opp anbefalingene om å holde søsken av smitte barn hjemme. Slik klarer vi å hindre videre smitte i klassene. Tusen takk for den jobben dere står i!

NB! Alle foresatte!
Ring smittesporingsteamet (nr står på veiledning i testutstyret) dersom testen er positiv.

 

Ansatte

Lederen i Bø blad torsdag 9. desember uttrykte bekymring for de ansatte i skolen i forbindelse med  blant annet testing og vaksinering.

 

  • Alle involverte klasser får utlevert hurtigtester som benyttes, ansatte inkluderes i det. I tillegg har alle skoler og barnehager i kommunen fått utlevert hurtigtester som de ansatte kan benytte hvis symptomer, så tilgangen på hurtigtester til disse skal være ivaretatt og prioritert. Dette har vært praktisert i flere måneder.
  • Dose 3. Det er satt et minimumsintervall på 5 måneder mellom dose 2 og 3. Alle lærere vil få tilbud om sin oppfriskningsdose når det er mulig etter reglene å gi dem det.