Midt-Telemark kommune

Oppdatering 16. desember

Oppdatering 16. desember

Smittetall, gult nivå og digital undervisning

Vi har i dag fått meldt 10 nye tilfeller.

9 nærkontakter
1 ukjent smittevei

Vedrørende smitten

1 positiv nærkontakt er knyttet til Gullbring barnehage, det er iverksatt testing sammen med styrer i barnehagen
1 positiv nærkontakt er knyttet til Gvarv ungdomskole, det er iverksatt testing sammen med rektor
1 positiv nærkontakt er knyttet til Bø vgs , det er iverksatt testing sammen med rektor
 

Skoler

Alle skolene i kommunen driftes nå på gult nivå.

Fra og med fredag 17. desember betyr dette:
(For alle skolene; Gvarv barne- og ungdomsskole, Folkestad skule, Bø skule, Bø ungdomsskule).

1.- 4. trinn møter på skolen til vanlig tid til og med tirsdag 21. desember.

5.-10. trinn digital undervisning fra og med fredag 17. desember til og med tirsdag 21. desember.

Onsdag 22. desember holder skolene stengt. For elever med foreldre med samfunnskritiske funksjoner vil det etableres et tilbud for denne dagen. Ta kontakt med skolen.

Skolene har sendt, og sender fortløpende ut informasjon som gjelder spesifikt for enheten dersom det skulle være noe utover dette. 

Nasjonale myndigheter har gitt kommunene myndighet til å avgjøre tiltakene i skole ut i fra lokale forhold. MEN - Vi er fremdeles nødt til å forholde oss til lover og regler vedrørende barns rett til utdanning og til smittevern. Samtidig har kommunen også et arbeidsgiveransvar.
Avgjørelsen som er tatt er gjort ut i fra et omfattende involveringsarbeid med tillitsvalgte, verneombud, administrasjonen, kommuneoverlege, kommunedirektør, utvalgsleder og ordfører.


Situasjonen utvikler seg raskt både nasjonalt og lokalt. Det kan komme endringer på kort varsel.

Barnehager

Vedtak om midlertidig endring i åpningstider i de kommunale barnehagene:

Åpningstiden endres for de kommunale barnehagene i Midt-Telemark kommune i perioden 20.12.21 – 1.1.22. Åpningstiden blir i denne perioden 0730-1600.

Det skal likevel legges til rette for barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.

Begrunnelse for vedtaket: 

  • Barnehagene har gått underbemanna over lang tid. Det er vanskelig å få tak i vikarer.
  • Gult nivå gjør det ikke like greit å samarbeid på tvers.
  • Ved å komprimere åpningstiden vil det i større grad være mulig å kabalen til å gå opp ift bemanning.

 

De private barnehagene står selv fritt til å følge vedtaket.

Ordfører vedtok forslaget med hjemmel i delegeringsreglementet for hastesaker

Er du interessert i vurderingene som gjøres i denne situasjonen?
LES HER:

Les kommuneoverlegens vurderinger av situasjonen (PDF, 275 kB)