Midt-Telemark kommune

Oppdatering 17. desember

Oppdatering 17. desember

Det ble meldt inn 12 nye smittetilfeller siste døgnet

 6 nærkontakter/ hustandsmedlemmer
3 øvrige nærkontakter
3 positive selvtester med kjent smittevei

Blant disse er det smitte på flere trinn på Bø barneskule og Gvarv barne-og ungdomsskule. Testregime med selvtester iverksettes med god hjelp fra skolene.

Det er og et smittetilfelle i relasjon til Bø sjukeheim. 

 

Smitten på skolene fører til at de ansatte settes i karantene. Det gir bemanningsutfordringer. 
Som følge av dette har Bø skule meldt til de foresatte at alle klassene der nå er over på digitalundervisning.
På Gvarv barne- og ungdomsskole er det kun 1. og 2. trinn som møter til vanlig undervisning i dag. Alle trinna følger digitalundervisning mandag og tirsdag i uke 51.