Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra kommuneoverlegen, kommunalsjef for oppvekst og ordføreren - 16. april

Oppdatering fra kommuneoverlegen, kommunalsjef for oppvekst og ordføreren - 16. april

 Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune.

Her kommer informasjon fra ordfører, kommuneoverlege og kommunalsjef for oppvekst.

Først: Det er ingen endring i smittestatus i kommunen vår.

Gjenåpning av barnehagene
Alle barnehagene i Midt-Telemark kommune (MTK), både private og kommunale, gjenåpner mandag 20.april 2020.
Veilederen fra regjeringen kom i går (les her: https://www.regjeringen.no/…/korona-veileder-for…/id2697618/ ) og vi har nå samordnet våre lokale beredskapsplaner med den.

Hovedpunktene er:
• MTK åpner barnehagene mandag 20.04
• Det er redusert åpningstid, 08.30 – 16.00 i alle barnehagene, med mulighet for tilpasset åpningstid for de med samfunnskritisk arbeid; f.eks helsepersonell som begynner på jobb kl.07.
• Det er utarbeidet sjekklister til barnehagene i forhold til renhold, hygiene og smitteforebyggende tiltak
• De ansatte får opplæring om hygiene, kontakt og gruppestørrelser
• Ekstraarbeid med renhold og hygienetiltak er fordelt og avklart mellom barnehagepersonale og renholdsavdelingen. De private barnehagene gjør egne avtaler med sine leverandører av renholdstjenester.
• Hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og kommuneoverlegen har vært med i utformingen av dette.
• Det oppfordres til at barna skal ha spist frokost før de kommer i barnehagen, men det vil være ulik ordning med mat; noen vil servere mat i barnehagen, andre ber om at barna har med niste og frukt (skal da betale reduserte kostpenger). Informasjon om dette blir gitt direkte til foresatte.
• Barnehagene kontakter hjemmene senest fredag 17.04 med informasjon om når barnet skal møte, hvor det skal møte og hvem voksne de møter og skal forholde seg til
• Vi evaluerer ordningen fortløpende gjennom uken

Det er svært viktig å huske på at de barna som nå begynner i barnehagen, er friske barn! Faren for at barna blir smittet på skolen eller i barnehagen, er derfor svært liten.
Syke barn og voksne skal fortsatt holde seg hjemme, slik retningslinjene tilsier.

Informasjon om gjenåpning av skolen (1.-4.kl) kommer i neste uke.

Vedrørende betaling for barnepass
MTK vil ikke kreve betaling for de som har hatt barn i barnehagen i perioden fra 12.mars til og med 17.april. Vanlige betalingssatser for opphold vil bli fakturert fra og med mandag 20. april. Se informasjon vedrørende kostpenger i kulepunktet ovenfor.

Antall som er testet i MTK
Om testing: Det har vært mangel på testutstyr i hele landet, og svært strenge kriterier for hvem som skal testes. Selv om det kunne være ønskelig å teste mange flere, har dette vært begrenset på nasjonalt nivå, og ikke noe kommunene kan velge å gjøre. Det kan se ut som vi har testet få i vår kommune, men i forhold til innbyggertall, har vi testet omtrent like mange som i Norge ellers. Det er ventet at testkapasiteten øker i løpe av noen få uker.

Tester i MTK:

Uke 9 3
Uke 10 2
Uke 11 12
Uke 12 84
Uke 13 7
Uke 14 11
Uke 15 5

SUM: 124 tester, alle negative (den ene positive testen i kommunen var verken testet eller fast bosatt her).

Kriterier som gjelder for for testing finner du her:
https://www.fhi.no/…/coronav…/helsepersonell/testkriterier/…

Andre helsetjenester
Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.

Beste hilsen
Kristin Sekse, kommuneoverlege
Beate Darrud, kommunalsjef for oppvekst
Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører