Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordfører 21. april

Oppdatering fra ordfører 21. april

Kjære innbygger i Midt-Telemark kommune.
Her er status korona tirsdag 21. april.

Det er ikke noe nytt vedrørende påvist smitte i kommunen vår.

Barnehageåpning
I går åpnet barnehagene igjen etter å ha vært stengt siden 12.mars. Det var meldt inn ca 290 barn. Det kom noe i underkant av dette, men antallet stiger utover i uka.

Styrerne har i dag hatt et evalueringsmøte og alle melder om at det var en mengde glade barn som møtte mandags morgen. Mange gode gjensynsscener mellom gode venner og iver etter å ta opp igjen leken fra sist de møttes. Styrerne er imponert over hvor godt forberedt ungene var med hensyn til smittevern. Foresatte har gjort en god jobb med å lære barna håndvask og ellers hygienetiltak for å ta hensyn til andre. Bra jobba alle sammen!

Jeg vil og trekke frem styrere og alle ansatte i barnehagene. Det har blitt jobbet grundig og godt med risiko og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og implementering av veilederen som kom fra regjeringen. Til sammen har dette gitt et godt grunnlag for en sikker gjenåpning og det gjøres fortløpende evalueringer denne uka og fremover for å ta tak i eventuelle utfordringer. Den innsatsen dere gjør betyr mye for mange og fortjener all heder og ære!

Testing
Folkehelseinstituttet oppdaterte sin tilråding i forhold til testing i går.
Pkt nr 6 på denne lista inkluderer testing av ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning med akutt luftveisinfeksjon som feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

NB!
Testing av barn/ elever – kontakt fastlege for vurdering
Testing av ansatte – ta kontakt med leder

Les utfyllende informasjon om testkriterier her:
https://www.fhi.no/…/coronavi…/helsepersonell/testkriterier/

Beste hilsen Siri
(Bildene er tatt og publisert med samtykke fra foresatte)