Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren - 1. april

Oppdatering fra ordføreren - 1. april

Her kommer status korona onsdag 1. april. 

Det er ikke noe nytt vedrørende påvist smitte i kommunen. Den er kun en person som har isolert seg i egen bolig. 

Opphever karantenepåbud

Formannskapet hadde digitalt møte i dag. En av sakene var vurderingen rundt videreføring av utvidet karantenepåbud i Midt-Telemark kommune. 

Midt-Telemark kommune har de siste 14 dagene hatt et eget vedtak om utvidet karantenepåbud (https://midt-telemark.kommune.no/korona/hovedmeny/informasjon-om-korona/meldinger-til-publikum/25-mars-pressemelding-utvida-karantenepabod-videreforing-av-vedtak.123099.aspx)

Dette ble gjort for å redusere smittepresset fra utenfor regionen, slik at vi har fått bedre tid til å forberede særlig helsetjenesten best mulig for en smittesituasjon. Vedtaket gjaldt frem til i dag, 1. april.

Kommuneoverlegen foretok en medisinskfaglig vurdering av om vedtaket burde forlenges i ytterligere 7 dager. Hun mener sjansen for å bli smittet er mindre nå, på grunn av mange strenge tiltak som har fått virke. Kommunen fattet vedtaket for å forberede oss, og nå har vi fått tid til det.
Hele landet har fått tid til å innordne seg og til å unngå mer smitte. Kommuneoverlegen mener det ikke er like stort behov for eget karantenepåbud lengre, og anbefalte å ikke forlenge vedtaket. Formannskapet vedtok i formiddag å følge kommuneoverlegens anbefaling. Det betyr at vedtaket ikke videreføres. 

Kommunen vil imidlertid følge med på reiseaktiviteten i vårt område og vil, ved behov, kunne fatte nytt vedtak om karantenepåbud på et senere tidspunkt.

Nasjonale regler og tiltak

Formannskapet ønsker å minne om de nasjonale karanteneregler og andre nasjonale smitteverntiltak som gjelder for hele landet:

  • Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune
  • Fritidsreiser frarådes både nasjonalt og internasjonalt
  • Unngå offentlig transport om du kan
  • Anbefalinger om å holde avstand. Ikke mer enn 5 personer samlet og en fysisk avstand på minst 2 meter.
  • Stenging og forbud mot en rekke arrangementer og bransjer
  • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
  • Adgangskontroll i helseinstitusjoner

(les mer her:  https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter)

Vedtak om stenging av campingplasser

Regjeringen presiserte at det er opp til kommunene å vurdere om campingplasser skal stenges. Midt-Telemark kommune gjorde vedtak om stenging av campingplasser o.l fra 27.mars ( https://midt-telemark.kommune.no/korona/hovedmeny/informasjon-om-korona/meldinger-til-publikum/pressemelding-vedtak-om-stenging-av-campingplasser-o-l.123385.aspx). Dette vedtaket gjelder inntil nytt vedtak foreligger.

 

Oppfordring om å støtte det lokale næringslivet 

 Vi er heldige i vår kommune. Vi har et rikt utvalg at bedrifter, butikker, reisedestinasjoner og naturopplevelser. Vi er en kommune mange reiser til når ferien kommer. Nå går næringslivet og reiselivsnæringen en usikker tid i møte. Mange bedrifter er foreløpig stengt, mange sliter allerede økonomisk på grunn av manglende inntekt. Daglig leder i MTNU Bent Gurholt informerte formannskapet i dag om hvilke muligheter de har for å hjelpe det lokale næringslivet. Det er godt å vite at vi kan gjøre noe også på det lokale plan. 

I forlengelse av dette håper jeg at mange av kommunens innbyggere selv velger å oppleve og bruke den flotte kommunen vår når ferietiden kommer. Tiden vil vise hva som er mulig, hva som er åpent, men ta en kikk på Visit Bø sine sider og jeg er sikker på at du finner noe for enhver smak! https://visitbo.no

Vi kan alle gjøre noe nå. Har du mulighet det så kjøp lokalt. Vi har et fantastisk utvalg og mange bedrifter har vært utrolig dyktige til å snu seg rundt og tilby sine produkter med alternativ levering. 

Heia Midt-Telemark!

Beste hilsen fra Siri