Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren 14.april

Oppdatering fra ordføreren 14.april

 Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune.

Her kommer status korona tirsdag 14. april.

Det er enda ingen endring i smittestatus i kommunen vår.

Kriseledelsen har i dag hatt drøftinger rundt oppstart av barnehagene og 1-4. kl på barneskolene. På lokalt plan er vi godt forberedt. Oppvekstsektoren har siden 12.mars jobbet med beredskapsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser og ulike gjenåpnings scenario. 
Nå venter vi på veilederen fra regjeringen som er meldt å være på plass i morgen (for barnehagene). Vi vil komme til å trenge litt tid til å sette oss grundig inn i dokumentet og til å oppdatere de lokale forberedelsene våre med de nasjonale føringene.
Vi skal jobbe så raskt vi kan for å snarlig kunne gi god informasjon til alle foresatte.

Vi har tillit til at de faglige rådene og veiledningene som kommer fra regjeringen vil være utformet på best mulig måte med hensyn til barnas sikkerhet. Sammen skal vi legge til rette for en god og trygg barnehage- og skolehverdag for de barna som kan gjenoppta hverdagen. I tillegg skal vi selvfølgelig og ha gode planer for de som fortsetter med hjemmeundervisning.

Beste hilsen fra Siri