Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren 17. april

Oppdatering fra ordføreren 17. april

Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune.
Her er status korona fredag 17. april.

Det er heller ikke i dag noe nytt angående påvist smitte i vår kommune.

Om campingplasser
Midt-Telemark kommune fattet vedtak om stenging av campingplasser 27.mars. Nå skal vedtaket mykes opp, i tråd med nasjonale føringer. Hytteforbudet oppheves fra 20. april. Da er det naturlig at vi åpner for hytteliknende boenheter, som har tilgang til eget toalett/bad og kjøkken. Kommuneoverlegen er i gang med å utforme tekst med føringer og medisinskfaglige begrunnelser for nytt vedtak. Vedtaket vil bli fattet av kommuneoverlegen 20. april og blir lagt frem for kommunestyret 27. april.

Påminnelse om fritidsreiser
Kommunen minner befolkningen om at det nasjonale reiserådet om å unngå fritidsreiser fortsatt gjelder. Så selv om hytteforbud oppheves og vedtak om camping mykes opp, så skal folk unngå unødvendige fritidsreiser. Du kan lese om det her: https://helsenorge.no/koronavirus/reise
Lokal koronatelefon
Telefonen har mindre pågang. Det er bestemt at åpningstiden reduseres noe fra mandag 20. april. Den vil være åpen mandag til fredag mellom kl. 10 – 14.

17. mai
17. mai komiteen har bestemt at det blir en alternativ feiring, uten barnetog. Krisestaben mener det samme gjelder for feiringen ute i krinsene. Vi må forholde oss til de nasjonale rådene om at vi ikke bør være mer enn 5 personer samlet. Derfor må det legges opp til alternativ feiring også ute i krinsene.
Vi skal likevel feire vår grunnlovsdag. Det er allerede bestemt at det skal gjennomføres et talerstevne på Gullbring med taler og kulturinnslag. Dette blir strømmet på internett slik at vi kan se det hjemmefra. Korpsmusikk skal det også bli, i alle fall utenfor sykehjemmene. 17. mai komiteen har også andre spennende ideer for at vi skal få en fin og tradisjonsrik feiring, til glede for både barn og voksne.

Det ser ut til å bli en vårlig helg med sol. Nyt den, og lev i øyeblikket. Ønsker deg en god helg!

Beste hilsen fra Siri