Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren 23.mars

Oppdatering fra ordføreren 23.mars

Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune,

Her er status korona mandag 23. mars.

I dag har vi fått det første smittetilfelle i Midt-Telemark kommune. Det vi vet er at det er en person som for tiden bor i kommunen, men som er folkeregistrert et annet sted. Vedkommende har vært i  isolasjon i egen bopæl og har ikke vært i kontakt med andre etter bekreftet smitte. Den smitta personen har blitt testet og fått påvist smitte i en annen kommune og er ikke en av de 106 som til nå er testet i kommunen. Alle de 106 testene har kommet tilbake negative for koronasmitte.

Kriseledelsen i Midt-Telemark kommune jobber med forberedende beredskapsarbeid for best mulig å være klar for smitteutbrudd i kommunen vår. Det er laget en plan som beskriver en tenkt utvikling, med 6 ulike faser. De ulike fasene baserer seg på Folkehelseinstituttet (FHI) sine antagelser om videre utvikling av pandemien. Gjennom å analysere mulige effekter pandemien kan ha på samfunnet vårt fremover, planlegger vi allerede nå tiltak som skal iverksettes for å møte utfordringene. Vi er godt i gang med arbeidet.

Koronaviruset har nådd ulike faser av utbredning i alle landets kommuner. Samlet sett er de nasjonale tallene ulike når en sammenligner med vår kommune. Vi har enda ikke noe utbredt smitte. Når det gjelder råd om restriksjoner og hygiene er vi imidertidig alle like. Alle Norges innbyggere er oppfordret til å ha god hånd og hoste/nyse rutiner og å begrense den sosiale kontakten til et minimum. La oss fortsette å følge disse rådene for å senke farten på koronaviruset.

Kriseledelsen møtes daglig kl. 9 og mange av oss er med digitalt via hjemmekontor. Her er et bilde av hvordan møtene foregår. 

Beste hilsen fra ordfører Siri Blichfeldt Dyrland