Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren - 24. april

Oppdatering fra ordføreren - 24. april

Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune,

Her er status korona fredag 24. april.

Det er fortsatt ikke noe nytt vedrørende påvist smitte.

 I dag vil jeg informere om skole og barnehage.

Kommunen har arbeidet med oppstart skole, ut fra den nasjonale veilederen. Det er nå klart for skolestart for elever på 1. – 4. trinn på mandag 27. april. Det tilbys også skoleplass til elever fra andre trinn som ikke kan/bør være hjemme. 

Den nasjonale veilederen går ut på at det kun er friske barn som skal starte på skolen. De som er syke skal bli hjemme. Det skal være god hygiene, og redusert fysisk kontakt. Veilederen kan du lese i sin helhet her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Skolene har rigget seg for å undervise både de elevene som er på skolen og de som må ha hjemmeskole. Foreldre som ønsker hjemmeundervisning er selv ansvarlige for opplæringen. De vil få tilsendt ukeplan fra skolene.

Alle SFO`ene åpner for de som har plass mandag 27.04, med redusert daglig åpningstid; kl. 08.30 – 16.00.

Alle de tre barneskolene melder om at de vært i kontakt med foresatte, fått tilbakemeldinger på behov og at det er mange barn som nå gleder seg veldig til å komme tilbake på skolen! 

Barnehagene har også i neste uke (uke 18) redusert åpningstid, kl. 08.30-16-00.

Kommunen fortsetter med tilbud om barnepass i barnehage og skole utenom ordinær åpningstid for de med samfunnskritiske funksjoner eller sårbare og risikoutsatte familier.

Oppvekstsektoren har god dialog med ledende renholder og kommuneoverlege når det gjelder utarbeidelse av rutiner for hygiene og renhold, i tråd med smittevernloven.

Jeg vil få ønske alle skolebarn lykke til med oppstart til mandag!

 

Det nærmer seg helg, og det vårlige været ser ut til å fortsette. Håper dere får en avslappende helg med gode opplevelser.   

Beste hilsen fra Siri