Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren 26.mars

Oppdatering fra ordføreren 26.mars

Her kommer status korona torsdag 26.mars.

Antallet med påvist smitte er uendret, det er fortsatt kun en person som for tiden er i isolasjon i egen bolig.

 Vi i kommunen er nødt til å forberede oss på at vi kan få flere smittede. Vi er derfor i full gang med å utarbeide bemanningsplaner for helsesektoren. Vi har kartlagt kapasitet i egen organisasjon og i tillegg har vi mottatt meldinger fra over 50 innbyggere med helsefaglig kompetanse som har meldt seg via «Kan du bidra»-knappen på kommunens hjemmeside. Tilsammen gir dette oss et bilde av hvilke ressurser vi har mulighet til å bruke i tiden som kommer. Kommunen er på denne måten bedre rustet til å kunne gi hjelp til de som vil komme til å trenger det. Krisestaben er takknemlig overfor alle de som har meldt seg til tjeneste, både når det gjelder innbyggere og ansatte. Tusen takk!

Koronasituasjonen har minnet oss om, og synliggjort hvor viktig samspillet mellom yrkesgrupper er. Etter at regjeringen satte i verk inngripende tiltak for å bremse smittespredningen fikk det særlige negativ innvirkning på arbeidstakere i næringslivet. Mange ansatte har blitt permittert fra jobben sin. I forbindelse med dette vil jeg i dag særlig løfte frem de ansatte i NAV. Regjeringens tiltak førte til en kraftig økning i arbeidsoppgaver i NAV vedrørende permitteringer, dagpenger og nye korona ordninger. Det har vært avgjørende for de mange som nå er permittert at NAV har hatt kapasitet til å håndtere den økte arbeidsmengden.

Krisestaben har hatt besøk av leder for NAV Midt-Telemark for å få en orientering om situasjonen hos oss. NAV Midt-Telemark har klart å løse økt arbeidsmengde med å skyve på andre oppgaver, og å prioritere ned det som kan prioriteres ned. De har også en oppgave med å hjelpe arbeidsgivere som trenger arbeidskraft, eksempelvis innen transport, helse, landbruk og dagligvare. Her har NAV Midt-Telemark gjort en solid innsats med å kartlegge aktuelle kandidater for å være klar nå etterspørselen kommer.

NAV sine oppgaver er definert som samfunnskritiske. NAV Midt-Telemark viser at de har både ledere og ansatte med pågangsmot og som gjør en formidabel innsats for oss lokalt, i den nasjonale dugnaden.

Avslutningsvis vil jeg sitere noe lederen i NAV Midt-Telemark sa om tiden vi er inne i: «Denne situasjonen setter ting i perspektiv, hva som er viktig i livet»

Beste hilsen fra ordfører Siri Blichfeldt Dyrland