Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren 28.mai

Oppdatering fra ordføreren 28.mai

Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune
Her er status torsdag 28.mai.

Klikk for stort bilde Det er ingen med påvist koronasmitte i vår kommune. Kommuneoverlegen sier at testkapasiteten er god og at folk må ta kontakt med legekontoret sitt for spørsmål.

Regjeringen meldte i går at barnehager og skoler fra neste uke kan lette på smitteverntiltakene. Det har blitt jobbet godt frem til nå, og siste ukers erfaringer viser at det er lite smitte blant barn og unge. Ny smittevernveileder legges frem i morgen og fra tirsdag 2.juni kan de vanlige klassene igjen samles i klasserom. Restriksjoner vil fremdeles gjelde for organisering av friminutt og uteområdene. Det er som før viktig å fortsette med de gode rutinene for håndvask, hosting/nysing og berøring.  Foresatte vil få beskjed fra sin skole om eventuelle endringer på sitt/sine barns skolehverdag.

Vi har vært dyktige og heldige i Midt-Telemark kommune. Jeg ser, og får tilbakemeldinger på, at innbyggerne har tatt anbefalingene og tiltakene på alvor. Dere har tatt hensyn til hverandre og med det vist omsorg for hverandre. Ansatte og ledere i helsesektoren og i oppvekstsektoren har vist evne til omstilling på kort tid og arbeidet hardt for å tilpasse alle anbefalinger og tiltak til lokale forhold. Det samme har næringslivet og turistnæringen i kommunen. Jeg er stolt av hva vi har fått til.

Når samfunnet nå slippes opp enda mer gir det en frihetsfølelse for mange. Vi får tilbake endel av våre vanlige rutiner og gjøremål. Vi kan være mer sosiale. 
For mange har tiden med strenge begrensninger vært svært krevende. Når skuldrene nå kan slippes mer ned, kan det føre til at vi kjenner på en slitenhet.  Det er naturlig. Fortsett derfor å være god mot deg selv og andre. Ta vare på og ta hensyn til.

Beste hilsen fra Siri