Midt-Telemark kommune

Oppdatering fra ordføreren 29. april

Oppdatering fra ordføreren 29. april

Kjære innbyggere i Midt-Telemark kommune
Her er status 29.april.
Det er fortsatt ingen påvist smitte i kommunen vår.

Elever og ansatte i 1.-4. klasse og SFO hadde sin første skoledag etter stengningen på mandag. Rektorene på alle de tre kommunale barneskolene i Midt-Telemark gir tilbakemelding om at oppstarten har gått bra og at det var mange spente og ivrige elever (og ansatte) som endelig kunne møtes igjen. Den første dagen ga flere verdifulle erfaringer som gjorde det mulig å ytterligere forbedre rutinene allerede til dagen etter. Lærerne melder at elevene tar smittevernrutinene på stort alvor og den nye skolehverdagen fungerer bra. Klassene er delt opp i mindre grupper, gruppene avvikler friminutt på ulike tider og har egne soner i uteområdene å leke på.

 Kriseledelsen hadde i ettermiddag digitalt fellesmøte med kriseledelsen i Nome kommune. Kommunene våre samarbeid på mange områder i den daglige driften så det er naturlig og verdifullt og også dele erfaringer rundt krisehåndtering. Et annet viktig element er at de to kommunene deler på den samme kommuneoverlegen, Kristin Sekse (bilde). De siste månedene har vært utfordrende for oss alle, men jeg vil i dag få trekke frem den enorme jobben Kristin har gjort og gjør. Behovet for avklaringer, tolkninger, avgjørelser og vurderinger har vært stort. Kristin har stått stødig, vært i forkant og gitt organisasjonene veiledning, råd og pålegg utifra nasjonale råd vurdert opp mot lokale forhold. Vi er heldige som har deg med oss, Kristin!

Ønsker alle en god ettermiddag!

Beste hilsen fra Siri