Midt-Telemark kommune

13. mars 2020 - Pressemelding

13. mars 2020 - Pressemelding

Klikk for stort bilde 

Ingen påviste smittetilfeller i Midt-Telemark

 

Antall testa: 4
Vi venter på tilbakemelding på 4 prøver.

 

Skole og barnehage
Alle landets skoler og barnehager ble i går stengt. Det skal lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjeneten, transportsektoren eller innen andre kristiske samfunnsfunksjoner (https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler).

Barnehagene og skolene i Midt-Telemark kommune er i ferd med å kartlegge behovet og alle foresatte/ foreldrene er kontaktet for å melde behov.

Det er fortsatt ikke utarbeidet nasjonale retningsliner for utvelgelse av barn til dette tilbudet. Midt-Telemark kommune har satt disse kriteriene for utvelgelse:

  • Begge foreldre må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen/ skolen
  • Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må være hjemme sammen med den andre forelderen ( forutsatt at denne er i stand til å ivareta barnet)
  • Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra husstanden leveres i barnehage eller skole

 

Politiske møter
Politiske møter holdes kun dersom det er saker og vedtak kommunen er avhengig av for å kunne drifte videre. Oppdateringer vil du kunne følge på nettsiden. Ordføreren/ kommunedirektøren avklarer hvilke saker som må til politiske behandling for å sikre videre drift/ tiltak.


Skriftlig fjernmøter kan være et virkemiddel dersom det er vedtak som må på plass.

 

Kommunale bygg

Kommunale bygg er stengt for publikum. Vi ber publikum henvende seg til oss pr epost post@mt.kommune.no eller på sentralbordet 35 05 90 00.
For kontaktdetaljer til ansatte ligger disse på hjemmesiden www.midt-telemark.kommune.no

 

Karantene

Råd til personer i hjemmekarantene finnes til en hver tid oppdatert på Folkehelseinstituttets sider. Dette forholde Midt-Telemark kommune seg til og forventer at innbyggerne følger dette.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

 

Helsetjenesten

Det jobbes kontinuerlig med bemanningsplaner for helseenhetene. Drift går som normalt.

Det er stort press på legetjenesten.Det er svært viktig at innbyggerne søker informasjone på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

Telefonnummer: 815 55 015

www.helsedirektoratet.no

www.fhi.no

Ved behov for kontakt med legetjenesten ring eller send melding.
For akutt behov ring 113.

Uttalelser
I situasjonen vi nå er i er det ordføreren som uttalelser seg på vegne av kommunen.
 

 

 

Marte Midttun Lie
Enhetsleder for Kommunikasjon og service
91701169