Midt-Telemark kommune

24. mars - Pressemelding: Opphever vedtak om stopp i salg av smågodt

24. mars - Pressemelding: Opphever vedtak om stopp i salg av smågodt

Midt-Telemark kommune har, på bakgrunn av Mattilsynet sin vurdering,  opphevet vedtaket om forbud mot salg av smågodt.

Anbefaling
Mattilsynet kom 20. mars med anbefalinger når det gjelder korona og smågodt. De sier at smitte er lite sannsynlig, siden koronaviruset må ned i luftveiene for å gi sykdom. Mattilsynet  mener det er trygt å spise smågodt så lenge følgende råd følges:

- Butikkene må oppbevare smågodt i beholdere med lokk

- Smågodtet må plasseres så høyt at små barn ikke har direkte tilgang

- Skjeer til smågodt, klyper til bakervarer, øser til frosne reker mv. bør skiftes eller vaskes flere ganger om dagen. 

Alle virksomheter vil bli informert om at det nå ikke lengre er et forbud mot salg av smågodt, men at de må følge anbefalingene fra Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/kan_vi_selge_smaagodt_i_losvekt.38105

Tillit
Kommunen har inntrykk av at våre lokale bedrifter følger strenge regler for hygiene, og vi har tillit til at anbefalingene blir fulgt opp på en forsvarlig måte.