Midt-Telemark kommune

Anmodning mot bruk av all åpen ild utendørs

Anmodning mot bruk av all åpen ild utendørs

Årlig vårtegn er at brannvesenet må rykke ut på ulike branner ifm. bruk av åpen ild som har kommet ut av kontroll, gjerne i forbindelse med bråtebrenning eller gressbrenning.

Brann - Klikk for stort bilde    

På grunn av korona-pandemien anmoder brannsjefen i Midt-Telemark om opphør og bruk av all åpen ild utendørs. Anmodningen omfatter bruk av all åpen ild utendørs inntil situasjonen har normalisert seg.

Vi har alle ett aktsomhetskrav for å forebygge branner. I denne spesielle situasjonen som vi nå står ovenfor ber Brannsjefen om at vi alle har ett ekstra fokus på å opptre på en slik måte at brann ikke forekommer.

Brannsjefen ønsker på denne måten å oppnå at brannvesenet ikke vil måtte rykke ut på hendelser som med enkle tiltak burde vært unngått, men heller kunne mobilisere til hendelser der liv og helse står på spill.

Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere anmodningen mot bruk av all åpen ild utendørs inntil videre.

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

 

Ulefoss 20.03.2020

Svein Ove Kåsa
Brannsjef

Kontakt

Svein Ove Kåsa
Brannsjef Midt-Telemark brann og redningstjeneste
E-post
Telefon 35 94 63 61
Mobil 957 61 330