Midt-Telemark kommune

En takk til studentene

En takk til studentene

Vi i Midt-Telemark kommune har sett i media at noen av studentene våre føler seg uthengt i bygda på grunn av koronautbruddet knyttet til studentmiljøet. Det synes vi er trist.

Tilbakemeldingene vi har fått fra smittesporingsteamet er at studentene har vært hjelpsomme og åpne og har gitt konkret og viktig informasjon når de har blitt kontaktet. Det mye på bakgrunn av denne åpenheten at det nå ser ut som vi klarer å begrense smitten. Vi synes studentene skal hedres for at de gjennom denne åpenheten har vist lokalsamfunnet vårt tillit.

Så kan det hende at ikke alle råd og anbefalinger ble overholdt gjennom 17. mai helga. Det gjelder sammenkomster blant studentene og med stor sannsynlighet også blant andre i bygda. Det er forståelig at det kan skje. Vi har i lang tid levd med sterke begrensninger, og dette har gått spesielt ut over de unge i samfunnet, men vi føler på det vi og. Vi ønsker å være sammen.

Vi oppfordrer alle til å avstå fra å kaste kritikk og hets mot grupper og enkeltpersoner.

Vi setter pris på alt det dere studenter bidrar med i vårt lokalsamfunn, dere er våre innbyggere. Nå satser vi på å gå inn i en koronafri fremtid, der vi kan fortsette det gode samarbeidet som gjør Midt-Telemark kommune til et godt sted å studere og å bo.

 

Med vennlig hilsen

Per – kommunedirektør
Siri – ordfører