Midt-Telemark kommune

Endringer i øvre inntektsgrenser for å motta bostøtte på grunn av koronasituasjonen

Endringer i øvre inntektsgrenser for å motta bostøtte på grunn av koronasituasjonen

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. 

Se mer informasjon om endringene (PDF, 598 kB)


På nettsiden til husbanken, kan du bl.a sjekke hvilke øvre inntektsgrenser som gjelder i Midt-Telemark kommune, og beregne hvor mye du kan ha rett til å få i bostøtte.


Se mer info på nettsidene til husbanken