Midt-Telemark kommune

Informasjon 21. januar

Informasjon 21. januar

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Midt-Telemark kommune.

Testing
Antall utførte tester har sunket siden uke 1.

Uke 1   210 stk

Uke 2   126 stk

Så langt i uke 3   70 stk

De nasjonale reglene som ble innført 4. januar begrenset vår sosiale kontakt, vi holdt oss mer i ro og ble i mindre grad utsatt for smitte som kan gi symptomer. Dette kan være en av forklaringene til at antall tester går ned. Midt-Telemark kommune har en omsorgsfull befolkning. Jeg synes at det siste året har vist at vi tar vare på hverandre gjennom god oppfølging av smittevernregler. Fortsett med å teste deg dersom du får symptomer. Vi må holde ut en stund til.

Les om testkriterier og symptomer her:
Testkriterier

Ring Midt-Telemark kommunes korona telefon på 35 05 93 59 for å bestille test.

Vaksinering
Vi har samlet vaksineoppdatering og spørsmål på denne siden:
Vaksineoppdatering

Alle over 65 år vil i løpe av denne uken, og starten på neste uke få en melding på telefonen sin med tilbud om vaksine. Det er viktig at du svarer på meldingen og følger de punktene som den beskriver. Du skal ikke ta kontakt med kommunen for å sette deg på liste.
Alle over 85 år vil bli kontaktet direkte.

Du kan også registrere deg via kommunens nettside:
Vaksinekø

Sted for vaksinering er Sandvin i Bø med adresse Sandvinvegen 14.

Beste hilsen fra ordfører Siri