Midt-Telemark kommune

Informasjon 23. januar 2021

Informasjon 23. januar 2021

Alle tester er negative
Alle testene som ble tatt i kommunen i uke 3 (til og med fredag 22. januar) er negative.

Strenge tiltak
Midt-Telemark kommune følger situasjonen i Nordre Follo om områdene rundt tett (https://www.fhi.no/nyheter/2021/engelsk-virusvariant-pavist-i-utbrudd-i-nordre-follo/ ). Det er pr. nå ingen grunn til at Midt-Telemark skal sette inn ytterligere tiltak, men dette kan endre seg fort og vi er klare til å utføre endringer raskt. Følg med.  Det muterte viruset sprer seg i rekordfart, og vil trolig spre seg til andre kommuner.
Les tiltakene som er satt i verk i 10 kommuner her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftige-tiltak-i-10-kommuner-etter-utbrudd-av-den-engelske-virusmutasjonen/id2829738/

USN
Vi har vært i kontakt med USN i forbindelse med åpningen av campus for studentene. USN har hatt møte i sin krisestab og studentene skal forholde seg til informasjon de får fra universitetet.

Vær flinke!
Vi er inne i en fase som ytterligere forsterker hvor avgjørende det er å følge smittevernreglene;

  1. Hold avstand
  2. Vask hendene
  3. Be om en test ved selv den minste mistanke om du kan være smittet (nyoppståtte forkjølelsessymptomer, mistanke om at du kan ha vært nær noen som er smittet osv). For timebestilling- se her: 
    Bestille time til test

 

Oversikt over regler og anbefalinger: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#lokale-regler-og-anbefalinger

 

Med hilsen

Kristin Sekse, kommuneoverlege