Midt-Telemark kommune

Kultur og fritid

Kultur og fritid

Gjeldende informasjon og retningslinjer for kultur, idrett og frivillighet.

  

Sommarope på Midt-Telemark bibliotek

Publisert 19. juni 2020

Biblioteka har sommartider i perioden 22.06 til 17.08 Bø: Torsdagar 11.00 – 17.00 Fredagar 11.00 – 15.00   Kornmagasinet i Gamlegata på Gvarv: Tysdagar 11.00 - 15.00 (betent) Torsdagar 11.00 - 15.00 (ubetent) Fredagar 11.00 - 15.00 (ubentent).

Mer info på bibliotekets nettside

 


 

Kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes
 

  

Frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren kan søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer i perioden 12. mars til 15. juni, med tilbakevirkende kraft. Kulturrådet oppdaterer sine nettsider med informasjon i søknadsfrister så snart det er klart.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. 

Det ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.


Retningslinjer for kultur- og idrettsarrangement

Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Det er fortsatt regjeringens strategi å slå ned spredningen av viruset. For kultur- og idrettsarrangementer gjelder følgende retningslinjer:

  • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 1 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det er forbudt med arrangement som samler mer enn 500 deltakere, forbudet gjelder foreløpig til 1. september.
  • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
  • Fra og med 7. mai ble det åpnet for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

Pressemelding fra Regjeringen 12. mai

Pressemelding fra Regjeringen 30. april

Veileder: Smittevern for musikkøvelser (PDF, 2 MB)

 



Kulturskolen startet opp undervisningen fra 4. mai

Kulturskolen startet opp undervisning igjen 4. mai, for enkeltelever og i grupper opp til 5 personer. Alle elever dette gjelder, skal ha fått e-post fra sin lærer om tiltak og regler for gjennomføring. 

 



Betaling av faktura fra kulturskolen

Vedr. kulturskoleregning med forfall i juni for 1. halvår 2020. Kommunen kommer tilbake til hvordan vi vil håndtere dette.

 



Bø kino viser film hver dag

Filmer og program finner du på våre hjemmesider.
Merk at det skal være to ledige seter mellom hver husstand, kjøp helst billetter på nett eller i appen eBillett.
Vi må notere telefonnummer når du kjøper billetter i kiosken, for ev. smittesporing.
Sitt på plassen du er tildelt eller gi beskjed til kinoansatt i døren om du ønsker å flytte deg.

Gullbring kulturanlegg har åpnet treningssenteret (hver dag, 05 - 23), kaféen er åpen hver dag 09 - 21.
Badet åpner mandag 17. august.

Bø kino

Gullbring kulturanlegg

 


 


Info til arrangører, lag og organisasjoner


Gjensidigestiftelsen inviterer små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til tiltak for barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer.
Søk her

Søknadsfrist til kulturmidler i Midt-Telemark kommune er 1. april og 1. oktober 2020. Vi vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt for politisk behandling av søknadene.

Myndighetene har vedtatt en kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet.

Les mer om kompensasjonsordningen her  

 

Informasjon om støtteordninger

Her er noen flere lenker for informasjon om ulike støtteordninger – her skjer det endringer nesten daglig, vi forsøker å holde oss ajour – men vi tar forbehold om at ikke alle sidene vi lenker til er helt oppdaterte!

Har du spørsmål om konsekvenser av koronapandemien - enten for deg som frivillig eller arrangør, eller på vegne av lag og organisasjoner, ta gjerne kontakt med oss på kulturkontoret i kommunen.

Hilde: Tlf.  95704048 eller epost
Sindre: Tlf. 95847525 eller epost

 


 

Til medlemmene i Telemark kulturnettverk:

Kulturlivet er hardt ramma av den pågående koronasituasjonen. Mange har måttet avlyse arrangementer og øvinger, og har ei uforutsigbar framtid. Det er rulla ut en del kompensasjonsordninger som vi håper dere har fått med dere gjennom media. Den største oppgaven til Norsk musikkråd (Som Telemark kulturnettverk er fylkesleddet til) akkurat nå, er å påvirke politikerne til å innrette disse ordningen slik at de treffer riktig og bidrar til å redde kulturlivet over kneika.  https://www.musikk.no/prosjekt/konsekvenser-korona

De viktigste kompansasjonsordningene:

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

Her var fristen for å søke 21. april,og ordninga gjaldt avlyste arrangementer mellom 5. mars og 30. april. Vi følger med på om det blir nye runder, og Norsk Musikkråd jobber med å få endra vilkåra slik at ordninga utvides i tid og treffer bedre.

https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/

Kulturrådet:

Ekstra midler til nye produksjoner/formidling på nye måter som erstatter arrangementer:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kulturfondet-korona

For næringsdrivende og frilansere:

https://creokultur.no/nyheter/kompensasjonsordningen-for-naeringslivet/

https://creokultur.no/nyheter/kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-forklart/

Om årsmøter: 

Det er mulig å avholde årsmøter digitalt dersom alle medlemmene er tilgjengelige på slike plattformer. Om årsmøtet utsettes, sitter nåværende styre fram til nytt styre er valgt.

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/unntak-fra-vedtektene

Om øvinger i kor/korps/band: 

https://www.musikk.no/nmr/nyheter/endelig-far-kor-og-korps-ove-sammen-igjen

https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser

Om Voksenopplæringsmidler og rapportering:

https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/koronaviruset-rapportering-av-timer

Fortell om konsekvensene!

Musikk- og kulturfrivilligheten oppfordres til å synliggjøre sin situasjon gjennom lokale/regionale medier og ved å kontakte sentrale politikere. Her finnes veiledning:

https://www.musikk.no/nmr/koronaviruset/lokalt-arbeid

Vi oppfordrer dere også til å gi oss tilbakemelding på hvordan situasjonen påvirker deres lag/aktivitet og gi oss innspill på hva vi kan hjelpe til med. I tillegg til å bistå lokalt, videreformidler vi de lokale historiene til Norsk musikkråd sentralt, som bruker alle eksempler til å utøve politisk press for å få til bedre støtteordninger, rammevilkår og retningslinjer framover.

Daglige leder i Telemark kulturnettverk Camilla Berg Rindahl er for tiden i delvis foreldrepermisjon. Telemark kulturnettverk har engasjert Eli Taugbøl til å bistå med medlemsoppfølging og andre oppgaver i den daglige driften, foreløpig ut året. Stillingen er 20%, med fast arbeidstid på torsdager.

Med hilsen
Camilla Berg Rindahl - daglig leder
tlf: 99572711
e-post: camilla.rindahl@musikk.no

Eli Taugbøl – rådgiver
tlf: 99647076
e-post: eli.taugbol@musikk.no