Midt-Telemark kommune

Munnbindpåbud og anbefaling

Munnbindpåbud og anbefaling

Formannskapet i Midt-Telemark kommune vedtok 11.mai lokalt påbud om bruk av munnbind i enkelte situasjoner.  Forskriften blir offentliggjort på Lovdata så snart som mulig og er hjemlet i § 4-1, lov mot smittsomme sykdommer (lov av 5.august 1994, nr.55) og trer ikraft 12.mai 2021 og gjelder til og med 25.mai 2021.

NB! 

Påbudet ble forlenget av formannskapet og gjelder nå til og med 3.juni. Les vedtaket her: Munnbindpåbudet forlenges

Klikk for stort bilde Når må du bruke munnbind?

Du må bruke munnbind når du ikke kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Det kan f.eks være i følgende situasjoner, men gjelder uansett dersom 1 meters avstand ikke kan overholdes:

 • Butikker
 • Fellesarealene på kjøpesentre
 • På serveringssteder
 • I tros- og livssynshus
 • I lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

NB! Plikten til bruk av munnbind gjelder også for de som har fått vaksine, både dose 1 og dose 2.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Les hele forskriften her (PDF, 113 kB)

Anmodning vedr. arrangmenter og sosiale sammenkomster

Formannskapet anmoder innbyggerne om å gjøre seg godt kjent med nasjonale retningslinjer for sammenkomster:Nasjonale råd for arrangementer og sosiale sammenkomster

og vil fremheve følgende:

 • At reiser i størst mulig grad unngås, spesielt til områder med mye smitte
 • Å unngå private sammenkomster med flere enn 5 gjester i private hjem (inkluderer innendør og utendørs i eget hus, hytte eller hage)
 • Dersom du leier lokaler er grensen på 10 personer innendørs i lokalet, er dere ute på offentlig sted er grensen 20 personer. 
  Det er noen unntak som gjelder for f.eks barn i samme kohort og de som har fått vaksine (dose 1 og dose 2)- les deg opp på dette via lenka ovenfor.
 • At offentlige arrangement ( f.eks idrettsarrangement, livssynsarrangement - se utfyllende liste her) som samler flere enn 20 personer utendørs bør meldes til smittevernlege/kommuneoverlege: smittevern@mt.kommune.no

Nasjonale råd og anbefalinger


Nasjonale regler og anbefalinger.