Midt-Telemark kommune

Oppdatering vedrørende testing - 23. september

Oppdatering vedrørende testing - 23. september

Leveransen på testutstyr har kommet og vi har igjen god testkapasitet.
Oppfordringen er at  alle som har nyoppståtte symptomer på luftvegsinfeksjon bør be om å bli testa.

Ring korona telefonen på 35 05 93 59 eller send melding til tlf 908 30 217 for å bestille time.

NB! Tilgjengeligheten på testutstyr vil fortsatt kunne variere utover høsten. Du vil da oppleve at helsepersonell på koronatelefonen må prioritere hvem som kan testes. Dette vil du få beskjed om når du ringer. 

Kristin Sekse,
Kommuneoverlege

 

Fra kommuneoverlegen 11. september

Ingen smitte
Sist uke ble det utført 216 koronatester i Midt-Telemark kommune. Hittil denne uka er 160 stk testet. Vi har enda ikke noen med påvist smitte i kommunen.

2 smitta i Midt-Telemark?
På oversikt over smittetilfeller i kommunene på landsbasis står Midt-Telemark kommune registrert med 2 smitta. Dette er personer som har folkeregistrert adresse i kommunen, men som har blitt testet, fått påvist smitte, blitt fulgt opp og oppholdt seg i en annen kommune. Det vil si at de ikke har oppholdt seg i vår kommune med smitten.

Viktig angående testkapasitet og prioritering!
Testkapasiteten så langt i høst har vært god, og det er viktig å holde volumet oppe. Tilgjengelighet på testutstyr kan variere, og vi vil som følge av det måtte prioritere behovet for testing i perioder. Denne prioriteringen vil foretas av helsepersonell på koronatelefonen og fastlegene.

Ved manglende testkapasitet vil grupper testes etter følgende prioriteringsliste:

Personer med symptomer:

1. Pasient med behov for innleggelse.

2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.

3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.

4. Person i risikogruppe, se kapittel risikogrupper og deres pårørende.

5. Personer som har vært smitteeksponerte

6. Andre med symptomer; voksne med feber og hoste prioriteres først.

 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke blir prioritert for testing, må holde seg hjemme til de er symptomfrie. Du kan gå på jobb/ skole/ barnehage når du er symptomfri - selv om du ikke har tatt testen.
 • Har du blitt testet og svaret er negativt, kan du gå på skole/jobb med restsymptomer når allmenntilstanden tillater det.

Mvh Kristin Sekse, kommuneoverlege i Nome og Midt-Telemark

 

Testing (oppdatert 2.september)

 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som kan skyldes covid-19.Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For information in english

Slik gjør du avtale om testing:

 • Ring koronatelefonen på 35 05 93 59 i åpningstiden
  mandag - fredag kl 09-1030 og 13-15

  ELLER
   
 • Send melding til 908 30 217. Opplys kun om navn og fødselsdato (ikke personnummer). Ikke send sensitive opplysninger
 • Du vil få oppgitt et tidspunkt for testing og møter opp ved test-teltet til avtalt tid

Hvor er test-teltet?

 • All testing (for hele kommunen) foregår i test-teltet ved Frivilligsentralen i Bø (Stasjonsvegen 4) 

Oppmøte i bil og gående

 • Du kan møte opp (til avtalt tid) og bli testet i privatbil eller komme gående
 • Bil - kjør inn på nedsiden av Bø-senteret og sving opp til Frivilligsentralen.
 • Gående - ta kontakt med testpersonellet ved test-teltet

Ventetid

 • Du må påregne noe ventetid, opptil 20-30 minutter. Vennligst bli sittende i bilen under ventetiden

Etter testen er tatt

 • Når du er ferdig testet du reise hjem igjen og fortsette å holde deg hjemme til du har fått svaret
 • Det tar 24-48 timer fra test til prøvesvaret foreligger. Du må selv sjekke prøvesvaret på:
  Helsenorge.no

Positiv?

 • Alle med positivt prøvesvar vil bli oppringt av lege, og skal etter det selv ta kontakt med sin fastlege for videre oppfølging. Dersom du har fått påvist Covid-19 skal du være i hjemmeisolasjon og det er fastlegen som avgjør når isolasjonen opphører.
  Les om karantene og isolering her

 

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvem bør testes for koronavirus?

Klikk for stort bilde

Informasjon rettet til personale som arbeider innen helse og omsorg

Personale som arbeider innen helse og omsorg i kommunen har særskilt ansvar for å sørge for at de ikke smitter pasienter og brukere med Covid-19. Regjeringen reviderer reiserådene fortløpende. Det er den enkelte arbeidstaker sitt ansvar å

 1. Vurdere nøye om utenlandsreise er strengt nødvendig.
 2. Sette seg inn i aktuelt lands status vedrørende smitte og karanteneplikt, og være oppmerksom på at dette kan endre seg raskt.
 3. Opplyse arbeidsgiver om eventuelle reiser, og sørge for at eventuell karantenetid kan inkluderes i ferien.

Gjeldende smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra FHI

Se gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet

 

Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl 00.00 fredagen i samme uke.

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har som alle andre karanteneplikt.

Se info om oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell


Tillegg for helsepersonell og ansatte i oppvekstsektoren i Midt-Telemark og Nome kommune
 

I tillegg gjelder følgende for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i, eller vært på reise i "grønne/gule" regioner og land inkludert Norden: 

 • Informere arbeidsgiver før de kan gjenninntre/tiltre i jobb.
 • Teste for covid-19 kort tid (dag 0-3) etter hjemkomst, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.
 • Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.

 

Mvh Kristin Sekse, kommuneoverlege i Midt-Telemark og Nome