Midt-Telemark kommune

OPPHEVET - Vedtak om utvida karantenepåbud

OPPHEVET - Vedtak om utvida karantenepåbud

Vedtaket fra 25.mars ble ikke videreført og er dermed opphevet.

Presisering fra kommuneoverlegen:
"Viser til at lokalt vedtak om innreiserestriksjonar for Midt-Telemark kommune  ikkje vart vidareført frå 01.04.2020. Dette inneber at alle som har opphalde seg i fylka Oslo, Agder, Rogaland, VikenInnlandet, Vestland og Trøndelag til og med 01.04.2020, har karantene i 14 dagar frå datoen dei kom til Midt-Telemark kommune. Dei som kjem til kommunen frå nemnde fylke frå og med 02.04.20, har ikkje karantene, men må halde seg til nasjonale retningslinjer. Eg minner særleg om punktet med å unngå alle reiser som ikkje er strengt nødvendig.»

Formannskapet ønsker å minne om de nasjonale karanteneregler og andre nasjonale smitteverntiltak som gjelder for hele landet:

  • Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune
  • Fritidsreiser frarådes både nasjonalt og internasjonalt
  • Unngå offentlig transport om du kan
  • Anbefalinger om å holde avstand. Ikke mer enn 5 personer samlet og en fysisk avstand på minst 2 meter.
  • Stenging og forbud mot en rekke arrangementer og bransjer
  • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
  • Adgangskontroll i helseinstitusjoner

(les mer her:  https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter)