Midt-Telemark kommune

Tilbud om barnepass utenfor barnehagers og skolers ordinære åpningstid

Tilbud om barnepass utenfor barnehagers og skolers ordinære åpningstid

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og til barn i sårbare og utsatte situasjoner.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for:

Siden dette et tilbud som gis utenom ordinær barnehage og skole, stilles ikke de samme forventninger til pedagogisk innhold som ved ordinære tilbud. Det aller viktigste er at tilbudet som gis er forsvarlig og med varierte aktiviteter, og at barna føler seg trygge og blir ivaretatt.

Kriterier for å få tilbud i barnehage/skole:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus)
 3. Barn og unge med særskilt omsorgsbehov

 

For punkt 1 og 2 gjelder følgende:

 • Barnet skal i hovedsak være under 12 år
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver
 • Dersom barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave
 • Foresatte må legge fram turnus når det etterspørres

 

For punkt 3 gjelder følgende:

 • Den enkelte barnehage og skole gjør konkrete og individuelle vurderinger som er basert på
  • tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak
  • sykdom, særskilte behov eller en vanskelig livs- og hjemmesituasjon

 

Tilbud om barnepass for barn og unge utenfor ordinær åpningstid

 • For barnehagebarn gis det tilbud i den barnehagen barnet har plass til vanlig
 • For skolebarn gis det tilbud på en skole i kommunen; fortrinnsvis Folkestad skule. Dette kan endre seg dersom behovet i perioder blir veldig stort. De elevene som deltar skal ha med en voksen fra «sin» skole som eleven kjenner/ er trygg på
 • Dersom familien har barn i både barnehage og skole, kan søsken få tilbud på samme sted (da fortrinnsvis i barnehagen)
 • Det er styrer og rektor i den enkelte barnehage og skole som avgjør hvem som får tilbud
 • Foresatte i samfunnskritiske funksjoner må framlegge dokumentasjon på arbeidstid for tidspunktet det spørres om plass/tilbud
 • Tilbudet er gratis

 

Beate Darrud

kommunalsjef