Midt-Telemark kommune

Høring - Endring av minsteareal på elg, hjort og rådyr i Midt-Telemark kommune

Høring - Endring av minsteareal på elg, hjort og rådyr i Midt-Telemark kommune

Vilt og fiskeutvalget i Midt-Telemark har i møte 08.12.20. vedtatt å legge forslag om endring av minsteareal på elg, hjort og rådyr ut til offentlig høring. Forslaget er minsteareal 4000 dekar på elg, 3000 dekar på hjort, rådyr 250 dekar nærme Bø sentrum og 500 dekar i resten av kommunen. Forslaget sendes ut til alle vald på elg, hjort og rådyr i Midt-Telemark kommune og andre høringsinstanser.
Les saken her

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til:  
Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
Brennavegen 30
3810 Gvarv
 

eller på epost landbruk@intk.no

 Frist for å gi høringsuttalelse er 1. februar 2021.

Høring endring av minsteareal på elg, hjort og rådyr i Midt-Telemark kommune (PDF, 279 kB)

Faun rapport Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold (PDF, 10 MB)

Faun rapport Elgen i Telemark etter jakta 2019 (PDF, 2 MB)

Minsteareal hjortevilt i Midt-Telemark kommune (PDF, 659 kB)