Midt-Telemark kommune

Høring - kommunal målsettinger for hjortevilt i Midt-Telemark kommune

Høring - kommunal målsettinger for hjortevilt i Midt-Telemark kommune

Vilt og fiskeutvalget i Midt-Telemark har i møte 08.12.20. vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring. Se vedlegg under.

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til
Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
Brennavegen 30
3810 Gvarv

eller epost:  landbruk@intk.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 1. februar 2021.

Saksdokument - høring vedr kommunale målsettinger for hjortevilt (DOCX, 155 kB)

Faun rapport 020-2019 Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold (PDF, 10 MB)

Faun rapport R007-2020 Elgen i Telemark etter jakta i 2019 (PDF, 2 MB)

Kommunale målsettinger for hjortevilt 2021-2023  (PDF, 741 kB)