Midt-Telemark kommune

Kinnesteinene - kunngjøring av vedtak

Kinnesteinene - kunngjøring av vedtak

Kartverket gjorde 17.6.2020 vedtak om at skrivemåten av områdenavnet Kinnesteinene, ut fra begrunnelsen i vedtaket.

Les vedtaket her (PDF, 569 kB)

Klagefristen er 3 uker fra en har gjort seg kjent med vedtaket.
Klage sendes:
Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, med kopi til Midt-Telemark kommune