Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljregulering for Lektorvegen 28 og Gamleveg 61

Kunngjøring av detaljregulering for Lektorvegen 28 og Gamleveg 61

Klagefrist 9. desember 2021
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.10.21 (sak 117/21) detaljregulering for Lektorvegen 28 og Gamleveg 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 

Plandokument:
Plankart (PDF, 517 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 169 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Vedtak (PDF, 944 kB)
 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Krav om erstatning eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må settes frem senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.

Klager må være skriftlige og sendes Midt-Telemark kommune, pb 83, 3833 Bø , eller pr epost til post@mt.kommune.no.
Klagefrist er satt til 9.desember 2021