Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av reguleringsendring for Lifjelltoppen

Kunngjøring av reguleringsendring for Lifjelltoppen

Klagefrist 9.desember 2021
I samsvar med plan- og bygningslova vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 1.11.2021 (sak 130/21) Reguleringsendring for Lifjelltoppen.

 

 

 

 

 

 


Formålet med planen er å legge til rette for en endring av tomtestrukturen for Lifjelltoppen. 

Plandokument
Plankart (PDF, 565 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 159 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Vedtak  (PDF, 736 kB)

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Krav om erstatning eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må settes frem senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.

Klager må være skriftlige og sendes Midt-Telemark kommune, pb 83, 3833 Bø , eller pr epost til post@mt.kommune.no.
Klagefrist er satt til 9.desember 2021