Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn av reguleringsendring for Lifjelltoppen

Offentlig ettersyn av reguleringsendring for Lifjelltoppen

Høringsfrist 28.09.21

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring i møte 24.08.21 sak 102/21 å legge reguleringsendring for Lifjelltoppen ut til offentlig ettersyn. 

Reguleringsendringen er fremmet av Sweco Norge AS på vegne av Lifjell Utvikling AS. Formålet med endringen er å legge til rette for en endring av tomtestrukturen i forhold til gjeldene plan, med en reduksjon av antall tomter.

 

Høringsdokumenter:
Plankart (PDF, 560 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 261 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Plan og snitt (PDF, 294 kB)
ROS-analyse (PDF, 77 kB)
Saksfremlegg til 1. gangs behandling og vedtak om høring (PDF, 2 MB)

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon
907 55 496

 

Merknader
Frist for å komme med merknader er satt til 28.09.2021. Merknader senest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.