Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Nordbøåsen gbnr 54/45

Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Nordbøåsen gbnr 54/45

Høringsfrist 28.09.21

I medhold av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring i møte 24.08.21 sal 101/21 å legge reguleringsendring for Nordbøåsen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsendringen er fremmet av Sweco Norge AS på vegne av Nordbø gard. 
Formålet med endingen er å legge til rette for en ny boligtomt i den allerede etablerte husklyngen på Torsbergåsen.

 

Høringsdokumenter:
Plankart (PDF, 528 kB)
Bestemmelser (PDF, 784 kB)
Planomtale (DOCX, 14 MB)
ROS analyse (PDF, 2 MB)
Verdivurdering (PDF, 2 MB)
Verdivurdering kart (PDF, 180 kB)
Saksfremlegg til 1. gangs behandling 24.08.21 med vedtak om offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)

 

Spørsmål
For eventuelle spørsmål kan saksbehandler Elin Blütecher kontaktes på epost elbl2001@mt.kommune.no
eller på tlf: 907 55 496

 

Høringsfrist
Frist for å komme med merknader er satt til 28.09.21. Merknader kan senest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, teknisk forvaltning, pb 33, 3833 Bø