Midt-Telemark kommune

Revidert varsel om oppstart av detaljregulering for Sandagården, Bø

Revidert varsel om oppstart av detaljregulering for Sandagården, Bø

Asplan Viak AS varsler på vegne av forslagstiller Stasjonsvegen 1 Bø AS  revidert varsel om oppstart av detaljregulering for Sandagården.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger, forretning, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg innenfor planområdet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Revidert varslingsbrev (PDF, 3 MB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til 7.10.2021.
Innspill senest til kristin.dahle@asplanviak.no eller Asplan Viak AS, Dymyrg. 35, 3611 Kongsberg med kopi til 
Midt-Telemark kommune postboks 83, 3833 Bø, eller på epost til post@mt.kommune.no