Midt-Telemark kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir lyser nå ut tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom for 2023.

Søknadsfrist: 18.november 2022

 

Les mer om tilskuddsordningen

Tine Poppe  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge, 0-24 år, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Kommunen vil vurdere og rangere innkommende søknader for å sikre treffsikre prosjekter ut i fra dagens utfordringer og behov. For å sikre at ditt prosjekt får høy prioritering vil det være en fordel med tett dialog med kommunen før utarbeidelse av en søknad.

 

For mer informasjon eller veiledning, kontakt
Marita Valkeinen på Kultur og fritid
mava0509@mt.kommune.no / 41611393