Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Bø handelspark

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Bø handelspark

Asplan Viak AS varsler på vegne av forslagstiller Bø handelspark AS oppstart av planarbeid med detaljregulering med Bø handelspark. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av området som handelsområde med forretninger i tråd med gjeldene kommuneplan. 

  

Varslingsbrev (PDF, 161 kB)
Oversiktskart (PDF, 16 MB)
Planinitiativ (PDF, 326 kB)

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/arealplanlegger og
oppdragsleder Kenneth de Gala på telefon 99642809 eller ved epost til
kenneth.gala@asplanviak.no.


Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes
til Asplan Viak AS v/Kenneth de Gala, Dyrmyrgt. 35, 3611 Kongsberg eller som epost til
kongsberg@asplanviak.no. Kopi sendes til Midt-Telemark kommune, Teknisk enhet, plan
bygg og eiendom, Postboks 83, 3833 Bø eller ved epost til post@mt.kommune.no.
Frist for tilbakemeldinger: 25.1.2022.