Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bø kunnskapspark planID 202230

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bø kunnskapspark planID 202230

Sør Arkitekter varsler på vegne av Bø Kunnskapspark AS  oppstart av arbeid med detaljregulering for Bø kunnskapspark. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nytt kontor- og konferansebygg i tilknytning til Bø hotell, som komplementerer eksisterende funksjoner i hotellet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsdokumenter
Varslingsbrev (PDF, 890 kB)
Planinitiativ (PDF, 755 kB)
Referat fra oppstartsmøte (DOC, 157 kB)
 

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til 15. august 2022.
Send innspillet ditt på e-post til: post@sorarkitekter.no
Eller per post til:
Søndergaard Rickfelt AS, O.H Holtasgate 29A, 3678 Notodden

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.