Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for ny adkomst til Sandavegen 8 (Nr1 Fitness) over gnr/bnr 47/1 i Bø, Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for ny adkomst til Sandavegen 8 (Nr1 Fitness) over gnr/bnr 47/1 i Bø, Midt-Telemark kommune

Sør Arkitekt varsler på vegen av forslagstiller Fitness Bø Eiendom AS v/Helge Solberg oppstart av planarbeidet med detaljregulering for ny adkomst til Sandavegen 8. 

Formålet med planen er å legge til rette for ny adkomst til Sandavegen 8 fra Gamleveg for å betjene eksisterende treningsstudio og kommende padeltennishall. 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev  (PDF, 326 kB)

Referat fra oppstartsmøte  (PDF, 264 kB)

Planinitiativ  (PDF, 806 kB)

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no.
Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.
Kopi sendes til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller til Postboks 83, 3833 Bø.
Innspill må være mottatt innen fredag 25. juli 2022.