Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vatnar leirsted planID 202228

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vatnar leirsted planID 202228

Sweco AS varsler på vegne av Vatnar kristne felleskap oppstart av arbeid med detaljregulering for Vatnar leirsted.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for modernisering og utvikling av Vatnar Leirsted. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (PDF, 21 kB)
Referat fra oppstartsmøte (DOC, 158 kB)
Planinitiativ (PDF, 473 kB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til 8. august 2022.
Send innspillet ditt på e-post til: alexander.stettin@sweco.no
Eller per post til:
Sweco Norge AS, ved Alexander Stettin Vekanvegen 10 3840 Seljord

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.